Ամանորի մասին

Նոր տարվա տոնակատարություններն սկիզբ են առել Բաբելոնում, մ. թ-ից 4 հզ. տարի առաջ: Այդ սովորույթը նրանցից փոխառել և հարևան ժողովուրդներին են փոխանցել հին եգիպտացիներն ու հռոմեացիները:Նոր տարին հունվարի 1-ին նշվում է մ. թ. ա. 46 թ-ից, երբ Հռոմի Հուլիոս Կեսար կայսրը բարեփոխել է օրացույցն ու սկզբնավորել Հուլյան տոմարը: Բայց սեփական տոմար ունեցող ժողովուրդներն իրենց Նոր տարին նշել են տարբեր ժամանակներում` հիմնականում գարնան ու աշնան գիշերահավասարների, գարնանային զարթոնքի ու երկրագործական աշխատանքներն սկսելուն պես և այլն: Հին հայերը Նոր տարին նշել են Նավասարդի (պահլավերեն է. նշանակում է նոր տարի՝ նավա՝ նոր, և սարդ՝ տարի)

Реклама

Մայրենի

1.Առանձնացրեք գոյականների վերջավորությունները և գոյականները գրեք ուղիղ ձևով: Մեքենայով-մեքենա, ավազից-ավազ, անտառում-անտառ, քաղաքից-քաղաք, տառերին-տառեր, սեղանի-սեղան, լուսամուտից-լուսամուտ, մարդկանցով-մարդկան, երեխաների-երեխան, գրչատուփին-գրչատուփ, մատներով-մատներ, ստեղնաշարին-ստեղնաշար:

Օրինակ՝ մեքենայով-մեքենա

2.Փորձեք առանձնացնել վերջավորություն և ածանց ունեցող գոյականները:
Գրքային, գրքից, մեքենայով, քաղաքից, անգլուխ, մսոտ, մսից, քաղաքային, յուղոտ, բախտից, անբախտ, գլխավոր, գլխով, մարմնին, անմարմին:

Գրքային-ածանցավոր
Գրքից-վերջավորություն ունեցող
Մեքենայով-վերջավորություն ունեցող
Քաղաքից-վերջավորություն ունեցող
Անգլուխ-ածանցավոր
Մսոտ-ածանցավոր
Մսից-վերջավորություն ունեցող
Քաղաքային-ածանցավոր
Յուղոտ-ածանցավոր
Բախտից-վերջավորություն ունեցող
Անբախտ-ածանցավոր
Գլխավոր-ածանցավոր
Գլխով-ածանցավոր
Մարմնին-վերջավորություն ունեցող
Անմարմին-ածանցավոր

3.Բառերից անջատեք նախածանցները:

Վերհանել, դժբախտ, անհնար, չկամ, չգալ, դժգոհ, անհեռատես:

4.Նախածանցներով ածանցավոր բառեր կազմեք:

Ան, չ, դժ, վեր, արտ:

5. Ուհի, ություն, եղեն, իչ, ային վերջածանցներով որքան կարող եք շատ բառեր գրեք:

Վառվող գազը

1.Ընտրում եք որևէ օգտակար հանածո կամ ապար և կազմում հետազոտական աշխատանք:
Ես ընտրել եմ տորֆ վառելիքային համածոն: Տորֆի օգտագործումը բուժիչ նպատակով։ Սովորաբար օգտագործում են սանհիգենային պահանջներին համապատասխանող Տորֆեր։ և դրա համար էլ ընտրել եմ տորֆ վառելիքային համածոն:

2.Առանձնացնում ենք այն ապարները, որոնցից գունանյութ են ստանում:
Դա սառած լավան է:

3.Առանձնացնում ենք այն ապարները, որոնք օգտագործվում են շինարարության մեջ:

Դրանցից Են բազլատը, տուֆը, գրանիտը, մարմարը, խիճը, և ավազը:

Մայրենի

1.Գրիր հետևյալ բառերի հոմանիշները՝ գիրուկ-գեր, լաց լինել-արտասվել, մտածել-խորհել, ցանկանալ-տենչել:

2.Գրիր հետևյալ բառերի հականիշները՝ տխուր-ուրախ, հայտնվել-անհետանալ, վաճառել-գնել, արագ-կամաց:

3.Պատմությունից դուրս գրիր 5 ածանցավոր բառ, առանձնացրու ածանցները, այդ ածանցներով կազմիր նոր բառեր:Ցանկանալ+ություն=ցանկանալ,սիրել+ել=սիրել, գիր+ուկ=գիրուկ,փոքր+իկ=փոքրիկ, կախարդ+ական=կախարդական:

Մոգություն կախարդություն, մուկ գառնուկ, շունիկ փիսիկ, վատնել տանել, զինվորական տեսական:

2-3 նախադասությամբ շարունակի՛ր քամու մասին այս պատմությունը՝ Կար-չկար մի քամի կար։ Այս քամին շատ չարաճճի էր՝ մե՛կ ամպերն էր ցիրուցան անում, մե՛կ ծառերի ճյուղերը տարուբերում, մե՛կել մարդկանց ոչ մեկ չեր սիրում այդ քամուն,բայց նա հասկացավ, որ պետք չի այդքան ուժեղ լինել և սկսեց ավելի դանդաղ անցկանցնել ձմեռը և բոլորը սկսեցին շատ սիրել ձմեռը և ոչ շատ ոչ քիչ ձյուն եկավ որտեղ բոլորը շատ ուրախաց, որ կարողացան խաղալ առանց քամու

birthday

 

 • He gives him a present. He gave him a present.
 • They play different games. They playd different.
 • The children eat the cake. The children ate the cake.
 • I have a good time. I had a good time.
 • We work hard. We workd hard.
 • She says goodbye. She said goodbye.

 

 

 1. When is your birthday?
 2. What presents do you usually get?
 3. Do you friends come to your birthday party?
 4. Do you have a birthday cake?
 5. Do you have a good time?

 

 

Helo my name is Vahe. My birthdy is on 13 of November.

I get many present for exemple clothes, boots, waieh, ball, legons.  Evey year my friends come. I have a big and tasty cake. He play a lot and have a good time.

 

Անծանոթ բառեր

yesterday-երեկ

still-դեռ

present-նվեր, ներկա

telegramհեռագիր-

say-ասել

aunt-հորաքույր, մորաքույր

in the afternoon-կեսօր

thank-շնորհակալություն հայտնել

sit, sat-նստել

candle-մոմ

drink, drank-խմել

different-տարբեր

Մայրենի

 

1.Տրված բառերը դարձրու ածանցավոր՝ ձյուն-ձյունոտ, հեքիաթ-հեքիաթային, թիվ-թվական, բժիշկ-բժշկական:

2.Մեկ բառով գրիր.

Քար ունեցող-քարոտ
Կեղտ ունեցող-կեղտոտ
Մուր ունեցող-մրոտ
Յուղ ունեցող-յուղոտ
Ժանգ ունեցող-ժանգոտ
Փուշ ունեցող-փշոտ
Ցեխ ունեցող-ցեխոտ

3.Հետևյալ վերջածանցներով կազմիր նոր բառեր,
յուրաքանչյուր ածանցով երեքական բառ:

ական-գյուղական, Դասարանական:
արան-սառնարան, Թանգարան:
ավոր-վիրավորական,Վիրավոր:
անոց-Հյուրանոց, պարանոց:
իկ-փիսիկ, ճուտիկ:
ակ-նամակ, նավակ:

4.Հետևյալ նախածանցներով կազմիր նոր բառեր:

ան-անակնկալ
վեր-վերադարձ
գեր-գերունի
ընդ-ընդանուր

Մայրենի

 

 1. Լրացրու բաց թողած տառերը:

Հանկարծ  հանդիպակաց  ժայռի տակից մի ամեհի վարազ դուրս թռավ և չոր մացառներն ու դալար թփուտները ջարդուխուրդ անելով՝ խոյացավ դեպի արջը: Երբ արջը տեսավ վարազին, ուզեց փախչել, բայց երկյուղն այնքան մեծ էր, որ սայթաքեց ու թրմփաց գետնին: Կատաղած վարազը ակնթարթորեն հարձակվեց ու պատառոտեց ախոյանին: Վարազը վրեժ էր լուծում իր ձագուկների համար:

2.Մանկիկ, մայր, մանկություն, զավակ, որդի, գագաթ, առյուծ բառերը
գրիր համապատասխան շարքերում:

Ո՞վ-Մայր, զավակ, որդի, մանկիկ, մանկությսուն:
Ի՞նչ-գագաթ, առյուծ:

3.Հիշիր ասացվածքներն ու ավարտիր միտքը:

Աջով տուր ձախտ չիմանա,
Լավություն արա քցի ջուրը,
Սարը սարին չի հանդիպի մարդը մարդուն կհանդիպի,
Ուժեղի մոտ միշտ էլ թույլն է մեղավոր:

4.Տրված բառերը դարձրու ածանցավոր:

սալոր-սալորենի, գիր-գրավոր, տուն-տնական, բարի-բարություն, տանձ-տանձենի:
օրինակ՝ սալոր-սալորենի

5.Գրիր տրված բառերի հականիշները:

բարի-չար, շատախոս-քչախոս, տխուր-ուրախ, բարձր-ցածր, ստորոտ գագաթ, ազնիվ-անազնիվ:

6.Ավարտիր նախադաությունները:

Գազանների արքան գազազած էր, որովհետև իր սնունդը ժամանակին չէին բերել,
Հայրը խորհուրդ տվեց աղջկան, որ նա լավ սովորի,
Գայլը ընդհուպ մոտեցել էր գյուղին, քանի որ գառի հոտ էր առել:

7.Օգտվելով բառարանից՝ գրիր տրված բառերի հոմանիշները:

օրնիբուն-գիշեր-ցերեկ, չարչարվել-տանջվել, խոշոր-մեծ, լուռ-սուս, համարձակ-խիզախ, երկյուղ-վախկոտ:

Բնագիտություն

Տրադեսկանցիաները Commelinaceae ընտանիքին պատկանող բույսեր են։ Առաջին անգամ նկարագրել և սկսել են մշակել հայր և որդի Տրադեսկանտները` 17-րդ դարում։
Տարածված են Արգենտինայի հյուսիսից մինչև Կանադայի հարավ, Կենտրոնական Ամերիկայում, Մեքսիկայում, ԱՄՆ հարավում։

Ուղիղ կամ գետնատարած` արմատացող ցողունով բազմամյա բույսեր են։ Մշակովի տեսակներից առավել հայտնի են Tradescantia virginica և T.Zebrina pendula տեսակները։ Առաջինը լայնորեն տարածված է Ատլանտյան օվկիանոսի հյուսիսարևելյան ափերին։
Z. pendula-թարգմանաբար նշանակում է` «զոլավոր, կախովի» բույս։
Ծաղկատերևիկները և թերթիկները երեքն են, վարդագույն կամ մանուշակագույն երանգներով։ Տերևը կանաչ է կամ արծաթագույն, արտահայտված գծային զոլերով, տակից` կարմրածիրանագույն կամ մանուշակագույն։ Պտուղը փոքր տուփիկ է։
Կարող է աճել ջրի մեջ, ծաղկամանը հաճախ կախում են։

Докончуть работу

1.  «Какой? Какая?» 

К каждому предложению напиши по три слова.

Какая елочка?—- красивая, шикарная, искуственная.

Дед Мороз какой? —- добрый, большой, щедрый,

Снегурочка какая?—— нарядная, улыбчевая, весёлая.

2. Добавить подходящее слово

Вот она елка, на елке игрушки.

Елочка высока, достает до потолка.

Дед Мороз придет и подарки принесёт.

Дед Мороз, Дед Мороз отморозит тебе нос.

3.Ответь по образцу:

Игрушки для украшения елки – какие? – елочные.

Шары из стекла – какие? —  стеклянные

Флажки из бумаги – какие? — бумажные

Зайцы из пластмассы – какие? — пластмассовые.

Флажки разных цветов – какие? — разноцветные